สรุปแบบสอบถาม

สรุปแบบสอบถาม 100ใบ
ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนตัวบุคคลทั่วไป

1.เพศ

 • ชาย 45 %
 • หญิง 55 %

2.อายุ

 • ต่ำกว่า 20  ปี   3%
 • 20-29 ปี 44%
 • 30-39 ปี   26%
 • 40-49 ปี  9%
 • 50-59   14%
 • มากกว่า60ปี  4%

3.อาชีพ

 • นักเรียน / นักศึกษา 27%
 • ข้าราชการ  11%
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0%
 • พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน   34%
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว 16%
 • พ่อบ้าน / แม่บ้าน  3%
 • เกษียณอายุ 4%
 • อื่น ๆ 5%

4.ท่านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่

 • ใช่ 39%
 • ไม่ใช่ 61%

ส่วนที่  2  อาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต

5.ท่านรู้จักอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ)

 • รู้จักหมี่ฮกเกี้ยน  กับ โอวเอ๋ว  12%
 • รู้จัก โอวเอ๋ว  โลบะ  โอวต้าว  30%
 • รู้จักหม่ฮกเกี้ยน โอวเอ๋ว โลบะ ขนมจีนภูเก็ต  โอวต้าว  ขนมอาโป้ง 43%
 • รู้จักโอวเอ๋ว โลบะ ขนมจีนภูเกด็ต โอวต้าว  ขนมอาโป้ง 11%
 • ร้จักโอวเอ๋ว โลบะ โอวต้าว ขนมอาโป้ง 4%

6.ท่านเคยทานอาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ตประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากว่า 1 อย่าง)

 • โอวเอ๋ว ขนมจีนภูเก็ต  อาโป้ง  23%
 • โอวเอ๋ว  ขนมจีนภูเก็ต โลบะ อาโป้ง โอวต้าว  40%
 • หมี่ฮกเกี้ยน โอวเอ๋ว อาโป้ง โลบะ โอวต้าว  ขนมจีนภูเก็ต 37%

7.ท่านรับประทานอาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต กี่ครั้งต่อสัปดาห์

 • 1-5 ครั้ง  62%
 • 6-10 ครั้ง 48%

8.ท่านคิดว่าอาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต มีคุณค่าทางอาหาร มาก-น้อยแค่ไหน

 • มากที่สุด 23%
 • มาก 35%
 • ปานกลาง 25%
 • น้อย17%

9.ท่านรู้จักอาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ตมาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1)

 • เพื่อนหรือบุคคล  78%
 • วิทยุ 22%

10. ร้านอาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต ร้านใดบ้างที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า1)

 • โกโรธโอวเอ๋ว หมี่ต้นโพธิ์ 20 %
 • โกโรธโอวเอ๋ว หมี่ต้นโพธิ์ ขนมจีน 10 แกง  12%
 • โกโรธโอวเอ๋ว หมี่ต้นโพธิ์ ขนมจีน 10 แกง   โอวต้าว บางเหนียว  21%
 • โกโรธโอวเอ๋ว หมี่ต้นโพธิ์ ขนมจีน 10 แกง   โอวต้าว บางเหนียว   อาโป้ง ป้าสุนีย์  17%
 • โกโรธโอวเอ๋ว หมี่ต้นโพธิ์ ขนมจีน 10 แกง   โอวต้าว บางเหนียว   อาโป้ง ป้าสุนีย์  โลบะ เบ่งสอง 30%
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s